Category: REAL FACT SMS MARATHI

Jevha Aapan Lokanna Vel Deto

जेव्हा आपण लोकांना वेळ देतो,
तेव्हा त्यांना असं वाटतं की,
आपण नेहमी Free असतो,
पण त्यांना हे कळत नाही की,
आपण फक्त त्यांच्या साठी वेळ काढतो…

Satya Aani Spasht Bolnara Dhokebaaz Nasto

सत्य आणि स्पष्ट बोलणारा कडू वाटत असला तरी,
तो धोकेबाज कधीच नसतो…

Kunachi Savay Karun Gheu Naka

कधीच कुणाची सवय करून घेऊ नका,
एकटे पडाल…