Category: REAL FACT SMS MARATHI

Self Respect Sathi Naate Todave Lagte

Image

कधी कधी काही नात्यांमधून
बाहेर पडलेलं चांगलं असतं.
Ego साठी नाही तर आपल्या..
Self Respect साठी…

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

Image

परिस्थिती विरोधात जाते तेव्हा माघार
घेण्याऐवजी संघर्षाची तयारी करा.
हे कलयुग आहे..
इथे खोट्याला स्वीकारलं जातं,
आणि खऱ्याला लुटलं जातं…

Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat

Image

रागावलेली व्यक्ती रागाच्या भरात
काहीही बोलू शकते,
पण आपले कधीच वाईट नाही करू शकत.
कारण त्या व्यक्तीच्या रागात काळजी,
आणि मनात प्रेम असते…