Category: NAVRA-BAYKO SMS

Navra Baayko Bhandan SMS

नवरा बायकोचे भांडण चालू होते…
नवरा: तू कुत्री..
बायको: तू कुत्रा.
तेवढ्यात त्यांचा मुलगा म्हणतो
“हे हे हे
मी पिल्लू”