Category: LOVE SMS MARATHI

Get Latest Love SMS in Marathi Language. We always update Marathi Love Messages in this category so you will get Latest & New Love SMS in Marathi. Send Love SMS in Marathi Text to your friends & impress them. Enjoy our Best Love SMS Collection in Marathi & Share Love SMS in Marathi Font with your Facebook & Whatsapp Friends. Say I Love You to your Loved Ones.

Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar

Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम केलं ज्याच्यावर
त्याच्याशीच लग्न करणार..
नाही म्हणलं तर त्याला
मंडपातून मी पळवून आणणार…

Mi Tujhyavar Khup Prem Karte

Mi Tujhyavar Khup Prem Karte LOVE SMS MARATHI Image

हो आहे मी थोडी रागीट
छोट्या छोट्या कारणांवर..
तुझ्यावर चिडते,
पण पिलू तुझी शपथ रे
मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते…

Tujhya Aai Vadilana Majhyasarkhi Sun Bhetnaar

Tujhya Aai Vadilana Majhyasarkhi Sun Bhetnaar LOVE SMS MARATHI Image

तुझ्या आई वडिलांनी मागच्या जन्मी
खूप मोठं काम केलं असणार.
त्यामुळे त्यांना,
माझ्यासारखी सून भेटणार…