Category: ENCOURAGING SMS MARATHI

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat

Jyachyat Himmat Tyalach Kimmat ENCOURAGING SMS MARATHI Image

जगात धाडस केल्याशिवाय
कोणालाच यश मिळत नाही कारण..
ज्याच्यात हिंमत
त्यालाच किंमत…

Kontihi Gosht Avghad Naste

Kontihi Gosht Avghad Naste Image

आयुष्यात कोणतीही
गोष्ट अवघड नसते..
फक्त विचार Positive पाहिजे…

Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi

Prayatna Karne Mi Sodnar Nahi ENCOURAGING SMS MARATHI Image

हरण्याची पर्वा कधी केली नाही,
जिकंण्याचा मोह हि केला नाही.
नशिबात असेल ते मिळेलच..
पण प्रयत्न करणे मी सोडणार नाही…