Category Archive: PREM CHAROLI MARATHI

Ekivar Prem Karun Bhagat Nahi

Ekivar Prem Karun Bhagat Nahi PREM CHAROLI MARATHI Image

प्रेमात जरी “पडलो” तरी,
आम्हाला कधीच “लागत” नाही..
कारण एकीवर प्रेम करून,
आमचं कधीच “भागत” नाही…!

Tu Bolu Det Nahi Zopu Det Nahis

Tu Bolu Det Nahi Zopu Det Nahis PREM CHAROLI MARATHI Image

तू समोर असतेस,
तेव्हा बोलू देत नाहीस..
तू समोर नसतेस,
तेव्हा झोपू देत नाहीस…

Tujhi Aathvan Marathi Charoli

Tujhi Aathvan Marathi Charoli PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझी आठवण येण्यासाठी
काळ वेळ लागत नाही..
तीही माझ्या सारखीच आहे,
तिलाही तुझ्या शिवाय
राहवत नाही…

Page 2 of 20123...1020...Last »