Category Archive: CHAROLI SMS MARATHI

Majhi Aathvan Aali Ki

Majhi Aathvan Aali Ki PREM CHAROLI MARATHI Image

हिरवे हिरवे पान,
त्याला हिरवा हिरवा देठ..
माझी आठवण आली कि,
मला स्टेशनवर येऊन भेट…

Tu Nakki Phone Karshil

Tu Nakki Phone Karshil PREM CHAROLI MARATHI Image

चुकून का होईना,
तू माझी आठवण काढशील..
आठवण काढण्याइतकी तरी,
तू नक्कीच फोन करशील…

Tujhyavar Raag Yene

Tujhyavar Raag Yene PREM CHAROLI MARATHI Image

तुझ्यावर राग येणं,
हा तुझ्याशी बोलण्याचा एक बहाणा आहे..
तू बोलायला लागलीस कि तो लगेच जातो,
तसा माझा राग शहाणा आहे…

Page 20 of 27« First...10...192021...Last »