Category: FUNNY CHAROLI MARATHI

Premache Tin Shabd

Premache Tin Shabd FUNNY CHAROLI MARATHI Image

प्रिये तू मला हवी आहेस..
माझ्या सोबत..
एखादया छानश्या हॉटेलमध्ये..
ऐकायचे आहेत ते
प्रेमाचे तीन शब्द…


फक्त तुझ्या तोंडून..


मी बिल भरते…!

Majhe Ani Majhya Baykoche Bhandan

Majhe Ani Majhya Baykoche Bhandan FUNNY CHAROLI MARATHI Image

माझे आणि माझ्या बायकोचे
भांडण नेहमी नवे असते..
आम्ही कितीही भांडलो तरी,
कुठलीही शिवी रिपीट नसते…

Ghetla Ticha Muka Tevha

Ghetla Ticha Muka Tevha FUNNY CHAROLI MARATHI Image

घेतला तिचा मुका तेंव्हा,
किती गोड गोड लाजली,
आता रोज रोज मागते,
एवढी कशी माजली…