Category: ATTITUDE SMS MARATHI

Javal Yaychi Konachi Himmat Nahi Jhali Pahije

आपला कॉन्फिडन्स हा सुतळी
बॉम्ब सारखा असला पाहिजे
वाजला तर एकदम जोरात
नाही वाजला तर जवळ यायची
कोणाची हिम्मत नाही झाली पाहिजे….

Mulgi Hone Soppa Nahi

मुलगी होणे सोपं नाही
अर्धी स्वप्ने दुसऱ्यांचीच
पूर्ण करावी लागतात…

Aamcha Naad Nahi Karaycha

Aamcha Naad Nahi Karaycha Image

आमचा नाद नाही करायचा…