Category: ATTITUDE SMS MARATHI

Ji Majhyamule Single Aahe

Ji Majhyamule Single Aahe ATTITUDE SMS MARATHI Image

मला “Single” असण्याचं मुळीच ‪‎दुखः‬ नाही,
दुखः आहे त्या ‪मुलीचं‬, जी माझ्यामुळे “Single” आहे…
.
.
.
भटकत‬ असेल बिचारी…

Mi Asach Aahe

मी असाच आहे, पटलं तर घ्या,
नाय तर द्या सोडून…

Bhukla Tar Vaat Lavu

चुकला तर वाट दावू,
पण,
भुंकला तर वाट लावू…