Manusaki Hach Sarvaat Motha Sadgun

माणसाचा सगळ्यात मोठा सदगुण म्हणजे त्याची माणुसकी…

Share Dost App
Comment Please...