Manatle Sare Kahi Sangnyasathi

मनातले सारे काही सांगण्यासाठी,
समोर मनासारखा माणुस असून चालत नाही,
तर त्या माणसाला मन असावे लागते…

Share Dost App
Comment Please...