Mala Tich Pahije

मला तीच पाहिजे
जिला मीच पाहिजे…

Comment Please...