Majhya Jeevnatil Shevatcha Divas

LOVE SMS MARATHI Image

तु मला विसरशील हा,
माझ्या आयुष्यातील दुःखाचा दिवस असेल..
पण मी तुला विसरेन हा,
माझ्या जीवनातील शेवटचा दिवस असेल…

Share Dost App
Comment Please...