Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara Image

परिस्थिती विरोधात जाते तेव्हा माघार
घेण्याऐवजी संघर्षाची तयारी करा.
हे कलयुग आहे..
इथे खोट्याला स्वीकारलं जातं,
आणि खऱ्याला लुटलं जातं…

Comment Please...