Kitihi Bhandan Jhala Tari

Kitihi Bhandan Jhala Tari Image

कितीही भांडण झालं तरी
मनात कोणताही राग न ठेवता
जे लगेच गोड होतात ना,
तेच खरे Life Partner असतात…

Share Dost App
Comment Please...