Kimmat Paishala Naste

Kimmat Paishala Naste REAL FACT SMS MARATHI Image

किंमत पैशाला कधीच नसते..
किंमत पैसे कमावतांना केलेल्या,
कष्टाला असते…

Share Dost App
Comment Please...