Khup Prem Kele Hote Tyachyavar

Khup Prem Kele Hote Tyachyavar BREAK UP SMS MARATHI Image

खूप प्रेम केलं होतं त्याच्यावर,
आता कुणावर करूच शकत नाही..
खूप स्वप्नं पाहिली होती त्याची,
जी आता पूर्ण होऊ शकत नाहीत…

Share Dost App
Comment Please...