Kahi Jananna Dokyat Basayla Aavadte

हृदयात खूप जागा होती,
पण काय करणार,
काही जणांना डोक्यात बसायला जास्त आवडतं…

Share Dost App
Comment Please...