Jyachya Javal Sundar Vichar Asatat

ज्याच्या जवळ सुंदर विचार असतात,
तो कधीही एकटा नसतो…

Share Dost App
Comment Please...