Je Jhale Tyacha Vichar Karu Naka

जे झालं त्याचा विचार करू नका, जे होणार आहे त्याचा विचार करा…

Share Dost App
Comment Please...