Jashi Suruvat Tasa Shevat

सुरुवात कशी झाली यावर बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो…