Jar Aayushya Asel Tar

LOVE SMS MARATHI Image

जर आयुष्य असेल तर,
तुझ्या सोबत असू दे…
आणि,
जर मृत्यू असेल तर,
तुझ्या अगोदर असू दे…

Comment Please...