Hakka Milat Nahit Tethe Milvave Lagtat

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत, ते मिळवावे लागतात…