Haat Na Sodne Mhanje Maitri

FRIENDSHIP SMS MARATHI Image

चांगल्या काळात हात धरणे,
म्हणजे मैत्री नव्हे,
वाईट काळात देखील
हात न सोडणे म्हणजे मैत्री…

Share Dost App
Comment Please...