Gappa Rahne Changle Aahe

आजकाल कुणाला
काही समजवण्यापेक्षा,
गप्प राहणे चांगले आहे…

Comment Please...