गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया

GANESH CHATURTHI SMS MARATHI Image

बाप्पा आला माझ्या दारी
शोभा आली माझ्या घरी
संकट घे देवा तू सामावून
आशीर्वाद दे भरभरुन…
गणपती बाप्पा मोरया,
मंगल मूर्ती मोरया…

Share Dost App
Comment Please...