Funny New Year SMS Marathi

Funny New Year SMS Marathi Image

आपण वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात
आलो आहोत…
कळत नकळत २०१८ मध्ये
जर का मी तुमचे मन दुखावले असेल,
किव्हा तुम्हाला काही त्रास झाला असेल,
तर,
.
.
.
२०१९ मध्ये पण तय्यार रहा,
कारण कॅलेंडर बदलेल पण मी नाही…

Comment Please...