Fukat Dilela Tras Sahan Karaycha Nasto

फुकट दिलेला त्रास अन,
फुकट दाखवलेला माज,
कधीच सहन करायचा नसतो…

Comment Please...