Dhyeya Nasne Hich Khari Shokantika

ध्येयावर न पोहचणे ही शोकांतिका नाही,
पोहचण्यासाठी ध्येय नसणे,
हीच खरी शोकांतिका…

Share Dost App
Comment Please...