Deva Mala Khup Aavhane De

हे देवा, मला खूप खूप आव्हानं दे व ती पेलण्यासाठी प्रचंड शक्ती दे!

Share Dost App
Comment Please...