Choice Marathi Sms

FUNNY SMS MARATHI Image

कुणाच्याही चॉईस ला हसू नका..
कारण,
तुम्हीही कुणाची तरी चॉईस आहात!!!

Comment Please...