Attitude Quotes In Marathi

तसा आपला पण
Attitude खतरनाक आहे,
एखाद्याला विसरला कि विसरला,
परत एकच वाक्य लक्षात राहतं..
Who Are You???