Attitude Marathi SMS

आपला एक RULE आहे,
जिथे माझे चुकत नाही,
तिथे मी झुकत नाही…