Anubhavasarkha Dusra Guru Nahi

अनुभवासारखा दुसरा गुरू नाही…