Anand Vaata Dukh Nahi

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका, वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा…

Comment Please...