Aikave Janache Karave Manache

ऎकावे जनाचे करावे मनाचे…