Aathvan Tyanach Yete

आठवण
त्यांनाच
येते,
जे
तुम्हाला
आपले
समजतात…
शुभ रात्री!

Comment Please...