Aathvan Karun Deto Paus Tujhi

Aathvan Karun Deto Paus Tujhi RAIN SMS MARATHI Image

आठवण करून देतो,
पाऊस तुझ्या त्या स्पर्शाची..
ओलीचिंब भिजलेली तू,
मिठीत माझ्या असल्याची…

Share Dost App
Comment Please...