Aathvan Aalyavar Jo Tras Hoto

विसरणे सोपे आहे,
पण आठवण
आल्यावर जो
त्रास होतो
त्याला सामोरे
जाणे खुप
अवघड आहे…

Comment Please...