Aamchya Tulshichya Lagnala Yayach Ha

Aamchya Tulshichya Lagnala Yayach Ha DIWALI SMS MARATHI Image

आज आमच्या तुळशीच्या लग्नाला यायच हां..
लग्न आमच्या दारात आणि जेवणाची सोय तुमच्या घरात केलेली आहे…

Share Dost App
Comment Please...