Aajche Satya

आजचे सत्य:
झोप डोळे बंद केल्यावर नाही,
तर नेट बंद केल्यावर येते…

Share Dost App
Comment Please...