Tag Archive: Ek Mani Aas

Tujha Chehra Roj Najres Padava

Tujha Chehra Roj Najres Padava PREM CHAROLI MARATHIImage

एक मनी आस,
एक मनी विसावा,
तुझा चंद्रमुखी चेहरा,
रोजच नजरेस पडावा,
नाहीतर तो,
दिवसच नसावा…