Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha

सर आज तुमची कमी मला भासत आहे,
कारण तुमच्या मुले मी घडलो आहे,
तुमच्या पुढे मी नत मस्तक झालो आहे,
मला आशिर्वाद द्या सर हि माझी इच्छा आहे…
Shikshak Dinachya Hardik Shubhechcha !!!