Majhi Aathvan Aali Ki

हिरवे हिरवे पान,
त्याला हिरवा हिरवा देठ..
माझी आठवण आली कि,
मला स्टेशनवर येऊन भेट…

Tu Nakki Phone Karshil

चुकून का होईना,
तू माझी आठवण काढशील…
आठवण काढण्याइतकी तरी,
तू नक्कीच फोन करशील…

Tujhyavar Raag Yene

तुझ्यावर राग येणं,
हा तुझ्याशी बोलण्याचा एक बहाणा आहे…
तू बोलायला लागलीस कि तो लगेच जातो,
तसा माझा राग शहाणा आहे…

Page 10 of 1,037« First...91011...203040...Last »