Category Archive: WHATSAPP LOVE STATUS MARATHI

Gairsamaj Honyachi Tujhi Bhiti

गैरसमज होण्याची तुझी नेहमीचीच भीती,
प्रश्न आहे… तुला आपल्या नात्याची समज किती?…

Khare Prem Status Marathi

एका चुकीमुळे संपते ते प्रेम,
आणि हजारो चुका माफ करते ते खरे प्रेम…

Tujhyasivay Nahi Jagu Shakat

तू ‪‎नेहमी‬ म्हणायचीस की ‪तुझ्याशिवाय‬ नाही ‪जगु‬ शकत रे,
मग आज ‪कोणासाठी जगतेस‬ ते तरी ‪सांग‬?

Page 1 of 7123...Last »