Category: WHATSAPP BREAKUP STATUS MARATHI

Mi Samor Nako Mhanun Dole Mitun Gheshil

Mi Samor Nako Mhanun Dole Mitun Gheshil Image

मी समोर नको म्हणून डोळे मिटून घेशील,
पण चोरून पाहणाऱ्या हृदयाला काय उत्तर देशील…

Tu Mala Sodun Dilyavar

Tu Mala Sodun Dilyavar Image

तू असं नको समजु की तू मला सोडून दिल्यावर मी जगुच शकणार नाही,
अग वेडे आज ही त्या मुली जगताहेत ज्यांना मी तुझ्यासाठी सोडलं होतं…

Tu dilelya dukhane mala barech kahi shikawale

Tu dilelya dukhane mala barech kahi shikawale Image

तु दिलेल्या दुःखाने मला बरेच काही शिकवले,
जग हे कसे असते शेवटी तुच मला दाखवले…