Category: WHATSAPP BREAKUP STATUS MARATHI

Natyatil Gairsamaj

जीवापाड जपलेलं नातं
तुटण्याचं खरं
कारण म्हणजे
गैरसमज!

Mi Aata Sad Rahat Nahi

Mi Aata Sad Rahat Nahi WHATSAPP BREAKUP STATUS MARATHI Image

मी आता SAD राहत नाही,
कारण BAD लोकांची आठवण
मी आता काढत नाही…

Nehmi Dukh Lapvun Haslo Fakt Tujhyasathi

Nehmi Dukh Lapvun Haslo Fakt Tujhyasathi Image

नेहमी दुःख लपवून हसलो फक्त तुझ्यासाठी,
आणि थोडी का होईना तु कधी रडली का माझ्यासाठी…