Category Archive: WHATSAPP ATTITUDE STATUS MARATHI

Sharyat Ajun Sampli Nahi

शर्यत अजुन संपलेली नाही कारण मी अजुन जिंकलेलो नाही!!!

Maj Tech Lok Kartat

माज तेच लोक करतात, ज्यांच्यात हिंमत असते…