Category: THOUGHTS SMS MARATHI

Kranti Haluhalu Ghadte

क्रांती हळूहळू घडते, एका क्षणात नाही…

Manusaki Hach Sarvaat Motha Sadgun

माणसाचा सगळ्यात मोठा सदगुण म्हणजे त्याची माणुसकी…

Garvache Ghar Nehmich Khali Aste

गर्वाचं घर नेहमीच खाली असतं…