Category: THOUGHTS SMS MARATHI

Ekmeka Sahya Karu Avghe Dharu Supanth

एकमेका साहय्य करू, अवघे धरू सुपंथ…

Dusryache Anubhav Janun Ghene Hahi Ek Anubhavach

दुसऱ्याचे अनूभव जाणून घेणे हाही एक अनुभवच असतो…

Shatru Nirmaan Karu Naka

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल, पण शत्रू निर्माण करू नका…