Category Archive: SEND ME SMS MARATHI

Tujha Ek Premal Msg Roj Yayla Pahije

Tujha Ek Premal Msg Roj Yayla Pahije Image

मैत्री करण्याचा अंदाज पाहिजे,
आठवण येण्याचे कारण पाहिजे,
तू कॉल कर किंवा नको करू,
पण तुझा एक प्रेमळ Msg रोज यायला पाहिजे…